Akciğerler Bilgisidir - www.akcigerler.bilgisidir.com - Bilgi Kaynağınız.
bilgisidir.com
 
ana sayfa
akcigerler .bilgisidir.com
 
Akciğerler  
akcigerler_1.jpg

Göğüs boşluğu içinde bulunan ve solunuma yarıyan organ. Göğüs boşluğunun sağ ve sol yanlarında bulunan iki ayrı parçadan meydana gelmiştir. Üzeri Plevra denen bir zarla kaplıdır. İçerisi, hava ile dolu olan ve 'akciğer kesecikleri' denen boş luklardan oluşur.
Keseciklerdeki bu hava, bronşçuklar, bronşlar, soluk borusu (trakea), gırtlak, yutak, ağız ve burun yollan ile dış hava ile birleşir.
Yarım koni biçiminde bulunan akciğerlerin herbirinin ikişer yüzü, birer tabanı ve birer tepesi vardır. İç yan yüz ile tabanlar hafif konkav, dış yan yüzler konvekstir. Birbirlerinden damarların ve bronşların meydana getirdiği mediasten organları ile, karından diyafram zarı ile ayrılırlar. Renkleri genç yaşlarda açık kırmızı, yetişkinlerde kül renkli olur ve üzerinde esmerimtrak lekeler bulunur.
İlginçtirki içleri hava ile dolu olduğundan sudan hafiftirler. Ancak boşaltılmış bir akciğerle soluk almadan ölen yeni doğmuşların akcigeleri suda batarlarlar.
 
 
 
   
Kaynak: Hakkı Ünaldı  
   

© 2009